Paweł Roguś

Dr Paweł Roguś

Absolwent I Wydziału Lekarskiego-oddział stomatologii(2003), oraz II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego-kierunek lekarski (2007) Specjalizacja w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej w klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2007-2013.

Prowadzenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych z zakresu chirurgii szczękowo twarzowej dla specjalizantów chirurgii plastycznej oraz chirurgii ogólnej CMKP jak również szkolenia z zakresu implantologii. Liczne szkolenia i kongresy międzynarodowe.

Praca jako konsultant chirurgii ortognatycznej w renomowanych klinikach w Warszawie Konsultant oddziału chirurgii plastycznej szpitala im. W. Orłowskiego w Warszawie.

Praca jako konsultant chirurgii szczękowo-twarzowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Wieloletnie doświadczenie z zakresu operacji pourazowych twarzoczaszki. Operacje deformacji pourazowych u dzieci.

Wieloletnie doświadczenie z zakresu implantologii