Chirurgia stomatologiczna

Wykonujemy wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Ekstrakcje zębów mlecznych i stałych, zębów zatrzymanych, przygotowanie chirurgiczne do protezowania, wyłuszczenia zmian, plastyka zatoki szczękowej.

Staramy się o maksymalną oszczędność tkanek własnych, oraz kontakt stały z lekarzem po zabiegu