Samira Touma

Dr Samira Touma

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1995 -1996r. Staż podyplomowy w zakładzie chirurgii szczękowo -twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
1996-2000r. Praca na stanowisku asystenta akademickiego, w zakładzie propedeutyki i protetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2001 r. Uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie Stomatologii Ogólnej
Od 1997 r. Prowadzę praktykę stomatologiczną.

Zajmuję się leczeniem zachowawczym, protetycznym , oraz implantologicznym. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach specjalistycznych z zakresu protetyki i implantologii. Mam ponad 20letnią praktykę zawodową. W leczeniu, kieruję się zasadą nieinwazyjności i jak najmniejszej ingerencji w tkanki. Wybieram rozwiązania, które spełniają ten warunek. Plan leczenia ustalam indywidualnie do warunków w jamie ustnej pacjenta, uwzględniając estetykę oraz potrzeby indywidualne. Staram się uzyskać jak najlepszy efekt, jak najmniejszym kosztem. Uwielbiam podróże poza szlakiem, nurkuję i gram na gitarze basowej.