Protetyka

Protetyka zajmuje się odtworzeniem brakujących zębów w jamie ustnej, oraz rekonstrukcją bardzo zniszczonych tkanek pojedynczego zęba. Pozostawienie braków zębowych w jamie ustnej, nie tylko zaburza estetykę i samopoczucie ,ale przede wszystkim prowadzi do znacznych zaburzeń trawienia, do przemieszczania się zębów pozostałych oraz do zaburzeń w stawie skroniowo żuchwowym, obniżenia zwarcia, migren i starcia patologicznego zębów. Uzupełnienia protetyczne mogą być stałe, lub ruchome.

  • Wkłady koronowo-korzeniowe: stosowane w przypadku całkowitego zniszczenia korony zęba, z zachowaniem tkanek korzenia. Wykonywany jest na podstawie wycisku, na następnej wizycie cementowany na stałe w zębie. Może być wykonany z metalu, ze stopu złota lub z włókna szklanego, i stanowi podbudowę pod koronę.
  • Korony: Odtwarzają znacznie zniszczoną koronę zęba własnego . Mogą być metalowe, porcelanowe z podbudową metalową i pełnoceramiczne.
  • Mosty: są to uzupełnienia stałe, odtwarzające brakujące zęby, oparte na zębach własnych.
  • Mosty adhezyjne: uzupełniają brakujące zęby na stałe, w oparciu o zęby własne, ale z zachowaniem ich tkanek. Stosowane raczej w przypadku pojedynczych braków.
  • Protezy: są to uzupełnienia zdejmowane. Proponujemy różnego rodzaju protezy w zależności od charakteru braków zębowych. Mogą to być protezy natychmiastowe, szkieletowe, tymczasowe, estetyczne, lub oparte na implantach.